• Довольный клиент - это наш имидж!
  • (+995) 514 00 64 64
  • info@surveyor.ge

ТЕКУЩИЕ И ЗАКОНЧЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

ქ. რუსთავში გაგარინის ქუჩის მიმდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი:N02.07.02.932) ტერიტორიაზე რკინის კონსტრუქციის სამკერვალო ფაბრიკის მშენებლობა
Клиент

შპს ,,გოვ კონსალტინგი"

Статус

ЗАКОНЧЕННЫЕ

Место расположения

ქ. რუსთავი

Описание Проекта

-->
ქ. რუსთავში გაგარინის ქუჩის მიმდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი:N02.07.02.932) ტერიტორიაზე რკინის კონსტრუქციის სამკერვალო ფაბრიკის მშენებლობა