• Довольный клиент - это наш имидж!
  • (+995) 514 00 64 64
  • info@surveyor.ge

ТЕКУЩИЕ И ЗАКОНЧЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

ქ.თბილისში, ლისი ტბის მიმდებარედ განაშენიანება
Клиент

შპს ჯი თი სმარტ სოლუშენ

Статус

ТЕКУЩИЕ

Место расположения

ქ.თბილისი

Описание Проекта

-->
ქ.თბილისში, ლისი ტბის მიმდებარედ განაშენიანება "ვილების უნაბი2" წყალსადენის, კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა ასევე მისასვლელი გზების მშენებლობა