• Довольный клиент - это наш имидж!
  • (+995) 514 00 64 64
  • info@surveyor.ge

ТЕКУЩИЕ И ЗАКОНЧЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

ქ. რუსთავის მიმდებარედ არსებული იაღლუჯის მთის ფერდობზე ფორმრებული ღვარცოფული ნაკადებისგან ქალაქის ქუჩებისა და საცხოვრებელი მიკრორაიონების დაცვის მიზნი
Клиент

შპს ჯი თი სმარტ სოლუშენ

Статус

ЗАКОНЧЕННЫЕ

Место расположения

ქ.რუსთავი

Описание Проекта

-->
ქ. რუსთავის მიმდებარედ არსებული იაღლუჯის მთის ფერდობზე ფორმრებული ღვარცოფული ნაკადებისგან ქალაქის ქუჩებისა და საცხოვრებელი მიკრორაიონების დაცვის მიზნით, ქალაქ რუსთავის ღვარცოფული ნაკადებისგან დაცვის ღონისზიება.