• Довольный клиент - это наш имидж!
  • (+995) 514 00 64 64
  • info@surveyor.ge

ТЕКУЩИЕ И ЗАКОНЧЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

ქ.ზესტაფონში სოფ.ქვედა საქარა ს/კ 32.03.49.591/32.03.49.483 შპს
Клиент

შპს ანდა

Статус

ТЕКУЩИЕ

Место расположения

ქ. ზესტაფონი

Описание Проекта

-->
ქ.ზესტაფონში სოფ.ქვედა საქარა ს/კ 32.03.49.591/32.03.49.483 შპს "ჯორჯიან მეტალის" ფოლადსადნობი და ფოლადსაგლინავი ქარხნების მშენებლობა