• Довольный клиент - это наш имидж!
  • (+995) 514 00 64 64
  • info@surveyor.ge

ТЕКУЩИЕ И ЗАКОНЧЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-56) რიკოთის გვირაბის სემოსავლელი საავტომობილო გზის პირველი კმ-ში დაზიანებული მიწის ვაკისის აღდგენის სამუშავოები
Клиент

შპს ბილდერი

Статус

ЗАКОНЧЕННЫЕ

Место расположения

რიკოთი

Описание Проекта

-->
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-56) რიკოთის გვირაბის სემოსავლელი საავტომობილო გზის პირველი კმ-ში დაზიანებული მიწის ვაკისის აღდგენის სამუშავოები