• კმაყოფილი კლიენტი ჩვენი იმიჯია!
  • (+995) 514 00 64 64
  • info@surveyor.ge

ჩვენი სერვისები

გაეცანით ჩვენს სერვისებს

საინჟინრო გეოდეზიური მომსახურება (კორპუსის, გზისა და კომუნიკაციების მშენებლობაზე)

საინჟინრო გეოდეზიური მომსახურება (კორპუსის, გზისა და კომუნიკაციების მშენებლობაზე)

ნიშნულებისა და კოორდინატების კონტროლი

ნიშნულებისა და კოორდინატების კონტროლი

გრძივი და განივი პროფილების აგება და დაკვალვა

გრძივი და განივი პროფილების აგება და დაკვალვა

მიწის სამუშაოების მოცულობის დათვლა

მიწის სამუშაოების მოცულობის დათვლა

საშემსრულებლო ნახაზების მომზადება

საშემსრულებლო ნახაზების მომზადება

საყრდენი წერტილების ქსელის შექმნა

საყრდენი წერტილების ქსელის შექმნა

სხვადასხვა კლასის ნიველირება

სხვადასხვა კლასის ნიველირება

საკადასტრო აზომვითი/აგეგმვითი ნახაზების მომზადება

საკადასტრო აზომვითი/აგეგმვითი ნახაზების მომზადება

მიწის ნაკვეთების კუთხის წერტილების დაკვალვა

მიწის ნაკვეთების კუთხის წერტილების დაკვალვა

შიდა აზომვითი ნახაზების მომზადება

შიდა აზომვითი ნახაზების მომზადება